Cộng đồng học viên PGSM: Cùng kiến tạo để tạo giá trị

Sau hơn một thập kỷ vận hành tại Việt Nam, Chương trình Thạc sĩ điều hành QTKD của Đại học quản trị Paris (PGSM) đã đào tạo cho gần 1000 học viên.

Thông qua hợp tác đào tạo cùng những Đại học hàng đầu của Việt Nam như Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Chương trình đã lan tỏa tại hầu hết các tỉnh thành từ Bắc vô Nam. Từ Hà Giang – địa đầu tổ quốc đến Quảng Ngãi – dải đất Miền Trung cho tới đất mũi Cà Mau.

Theo số liệu thống kê mới nhất, số học viên đến từ Miền Bắc chiếm 44.5%, Miền Nam chiến 44.5% và Miền Trung chiếm 11%.

Được thiết kế riêng dành cho các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp, cũng như các cán bộ công chức tại các cơ quan quản lý Nhà nước, Chương trình Thạc sĩ quốc tế của PGSM mang lại cho học viên tham gia chương trình cơ hội được tiếp thu nguồn kiến thức do các giáo sư, tiến sĩ mà PGSM lựa chọn truyền đạt, theo đúng các tiêu chuẩn và phương pháp học quốc tế ngay tại Việt Nam.

Số liệu thống kê cho thấy số học viên chương trình Thạc sĩ của PGSM đến từ các Cơ quan Quản lý nhà nước và các khối Doanh nghiệp nhà nước như Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Xây Dựng, Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chiếm 53%.

Học viên đến từ các khối doanh nghiệp tư nhân, các ngân hàng, tổ chức tín dụng như tập đoàn Bảo Việt, Ngân hàng Liên Việt Postbank, tập đoàn VNG chiếm 47%.

Với tầm nhìn trở thành một cộng đồng Doanh nhân – Quản lý có tri thức và trách nhiệm với xã hội, cộng đồng PGSM thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, hợp tác kinh doanh, lan tỏa các hoạt động thiện nguyện và hướng tới là một cộng đồng tri thức có Tài và có Tâm.

PHƯƠNG CHÂM CỦA CỘNG ĐỒNG PGSM LÀ CÙNG KIẾN TẠO ĐỂ TẠO GIÁ TRỊ