Giới thiệu
admin
Trích thư của Giám đốc Chương trình

Chương trình của chúng tôi được thiết kế để học viên được thực hành nhiều nhất có thể và để các bạn tiếp cận với cách các công ty và các nhà quản lý khác giải quyết các vấn đề

Read More »
Giới thiệu
admin
Trích thư từ Chủ tịch hệ thống Galileo & PGSM

Chúng tôi rất vui khi đang hợp tác cùng các Đại học hàng đầu Việt Nam, cùng thực hiện và chia sẻ tầm nhìn trong việc phát triển vai trò của các nhà quản lý, làm sao để họ có sự chuẩn bị thật tốt để thành công

Read More »
Chương trình
admin
Giới thiệu về chương trình IEMBA PGSM

Chương trình đào tạo Thạc sĩ dành cho những nhà quản lý có kinh nghiệm thực tế mong muốn hoàn thiện hơn trong khả năng quản lý để tiếp tục theo đuổi con đường công danh.

Read More »
Chương trình
admin
Nội dung Chương trình

Chương trình Thạc sĩ Điều hành QTKD Quốc tế PGSM (IEMBA PGSM) được thiết kế với cấu trúc đặc biệt phù hợp với nhu cầu nâng cao kiến thức và thực hành trong giai đoạn phát triển của Việt Nam hiện nay

Read More »