Nội dung Chương trình

Chương trình Thạc sĩ Điều hành QTKD Quốc tế PGSM (IEMBA PGSM) được thiết kế với cấu trúc đặc biệt phù hợp với nhu cầu nâng cao kiến thức và thực hành trong giai đoạn phát triển của Việt Nam hiện nay

Read More »